Strona główna / Okolice / Sołectwo Kuźnica Myślniewska / Przetarg na nieruchomości w: Ligocie, Kuźnicy Myślniewskiej oraz Marcinkach

Przetarg na nieruchomości w: Ligocie, Kuźnicy Myślniewskiej oraz Marcinkach

Kobyla Góra dnia 18 maja 2015 r.

GN.6840.20.2015

Ogłoszenie

Działając na podstawie:

  • art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
    (Dz. U. z 2014r. poz. 518),

  • uchwały Nr XLV/257/10 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28.09.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych,

  • uchwały Nr XXXV/217/14 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 27.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej,

  • uchwały Nr XXXIII/206/14 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Ogłaszam szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie

Cena wywoławcza nieruchomości – brutto

Wadium

Postąpienie

Opis nieruchomości

1

Ligota

gm. Kobyla Góra

96/5

0,1007

KZIO/00037442/0

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej

18.000 zł

3.600 zł

180 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

2

Kuźnica Myślniewska

gm. Kobyla Góra

479/6

0,2900

KZIO/00037674/5

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej

50.000 zł

10.000 zł

500 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, gospodarczym oraz stodołą

3

Marcinki

gm. Kobyla Góra

323/1

0,2213

KZIO/00048341/2

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej

28.000 zł

5.600zł

280 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Poprzednie przetargi przeprowadzone w dniach 22.09.2014 r., 31.10.2014 r., 15.12.2014 r., 27.02.2015 r. i 24.04.2015r. nie wyłoniły nabywcy dla w/w nieruchomości.

W/w nieruchomości stanowią własność Gminy Kobyla Góra i wolne są od jakichkolwiek obciążeń
i zobowiązań.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości, odbędzie się w dniu 30.06.2015 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kobyla Góra – pokój nr 4

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium, na konto depozytowe Urzędu Gminy Kobyla Góra, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Kobylej Górze nr konta 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 najpóźniej do dnia 26.06.2015 r. (dowód wpłaty należy okazać na przetargu).

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia,
a wadium wpłacane przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Organizator może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Informacja – pokój nr 4, telefon: 62 731-62-83; 697 103 315.

Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl