Strona główna / Okolice / Sołectwo Pisarzowice / Przetarg na najem lokalu w Pisarzowicach

Przetarg na najem lokalu w Pisarzowicach

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 poz. 518 ze zmianami).
PODAJĘ
do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku komunalnym w Pisarzowicach nr 27 o powierzchni 36,46m2 składającego się z czterech pomieszczeń, wyposażonego w energię elektryczną, wodę i C.O. (brak pieca i grzejników).
Przedmiotowy lokal stanowi własność Gminy Kobyla Góra i przeznaczony jest do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej (handlu, gastronomi).

Przetarg na dzierżawę w/w lokalu odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kobyla Góra w dniu 30.06.2015 r. o godzinie 12:00, pokój nr 4.

wywoławcza miesięczna stawka czynszu wynosi 650 zł brutto.
wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 10 zł,
wysokość wadium wynosi 100 zł,
okres najmu trzy lata.

Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium na konto 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 nie później niż 3 dni przed przetargiem.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.
Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobyla Góra, tel. 62 7316283, 697103315.
Wójt Gminy Kobyla Góra
mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl