SOŁECTWO LIGOTA

Wieś Ligota znajduje się na terenie krajobrazu chronionego „Wzgórza Ostrzeszowskie
i Kotlina Odolanowska”, co podkreśla jej walory przyrodnicze. Na koniec 2014 roku miejscowość liczyła 345 mieszkańców.

W okresie pracy samorządu miejscowość zwodociągowano, skanalizowano, a także doprowadzono sieć telefonii stacjonarnej. Niektóre z dróg o nawierzchni gruntowej utwardzono oraz zakupiono wiaty przystankowe. Zainstalowano zegary astronomiczne na oświetleniu ulicznym oraz wzbogacono wieś o dwie hybrydowe latarnie uliczne. Także w sprawie kultury poczyniono pewne działania – zmodernizowano oraz wyposażono budynek wiejskiej świetlicy. Na podstawie prawa handlowego ze stu procentowymi udziałami gminy, utworzono spółkę komunalną gminy Kobyla Góra, która zajmuje się sprzedażą wody i ścieków, również innych usług komunalnych. Przedsiębiorstwo posiada oczyszczalnie ścieków, piaskownik, sieć wodociągową oraz stacje uzdatniania wody na terenie gminy, także studnie głębinowe. Jest wyposażone w niezbędne maszyny i urządzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl