SOŁECTWO RYBIN

Wieś Rybin znajduje się na terenie krajobrazu chronionego „Wzgórza Ostrzeszowskie
i Kotlina Odolanowska”, co podkreśla jej walory przyrodnicze. Na koniec 2014 roku liczyła 183 mieszkańców.
Praca samorządu pomogła miejscowość zwodociągować oraz skanalizować. Połączono miejscowość ze „światem”, dzięki wybudowaniu sieci telefonii stacjonarnej. Niektóre z dróg o nawierzchni gruntowej przebudowano na utwardzone. Zainstalowano zegary astronomiczne na oświetleniu ulicznym. Ważną inwestycja był zakup nieruchomości gruntowej z budynkiem istniejącego sklepu, który zmodernizowano i przetworzono na świetlice socjoterapeutyczną, prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylej Górze. Jest on utrzymywany ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl