Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Ogłoszenie – wynajem lokalu

Ogłoszenie – wynajem lokalu

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie:
art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2015 roku poz.782).

Podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, położonego w budynku komunalnym w Kobylej Górze przy Placu Wiosny Ludów nr 2, przeznaczonego pod najem na okres trzech lat, składającego się z jednego pomieszczenia o pow. 10,32m2, wyposażonego
w energię elektryczną, wodę, CO w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Czynsz miesięczny z tytułu najmu wynosi 330,-zł brutto.
Czynsz będzie płatny do 30 każdego miesiąca.
Kwota czynszu, począwszy od roku 2016 będzie waloryzowana w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS.
Koszty zużycia wody, odprowadzenia ścieków, energię elektryczną, centralne ogrzewanie ponosi Najemca według oddzielnej umowy zawartej z dostawcą.

Wójt Gminy Kobyla Góra
mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl