Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Ostatnia sesja Rady Gminy Kobyla Góra w 2015 roku

Ostatnia sesja Rady Gminy Kobyla Góra w 2015 roku

Ostatnia w 2015 roku sesja odbyła się 30 grudnia i była bardzo ważna ze względu na podjęcie kluczowych decyzji dla rozwoju gminy. W pierwszej części sesji radni przyjęli protokół z poprzednich obrad oraz informację o realizacji uchwał, ponadto wysłuchali informacji o działaniach wójta.

Następnie przystąpili do przyjmowania budżetu gminy na rok 2016. Skarbnik gminy, pani Ilona Bochyńska przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Komisja poza drobnymi uwagami zaopiniowała projekt pozytywnie. Taką samą opinię wyrazili członkowie komisji stałych. Budżet na 2016 rok rada gminy uchwaliła na 19 mln 186 tys. zł po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków oszacowano kwotę 19 mln 993 tys. zł. Deficyt budżetu w kwocie 806 tys. zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Radni zabrali głos przy punkcie zapytań i interpelacji. Radna Jolanta Mamczak dopytywała, kiedy dobiegną końca prace remontowe świetlicy w Parzynowie oraz czy prawdą jest, że za świetlicą ma zostać rozebrany budynek i w tym miejscu mają być posadzone drzewka. Wójt Wiesław Berski odpowiedział pozytywnie, zaznaczając, że prace te dobrze będzie połączyć od razu z drobnymi remontami sali w Marcinkach zaraz na początku roku. Przy okazji wywiązała się także dyskusja nad drobną modernizacją sali w Ligocie. – Prace te nie są założone w budżecie na 2016 rok, ale myślę, że te kilkanaście tysięcy na wspomniane remonty się znajdą – zapewniał wójt.

Za każdym razem na sesjach poruszany jest temat braku zainteresowania 5-cioma najmniejszymi miejscowości w gminie Kobyla Góra. Również i tym razem, radny Kazimierz Kruszyna zwracał się bezpośrednio do sołtysa Rybina z pytaniem, kiedy na tym terenie ostatnio poczyniono jakąkolwiek gminną inwestycję. – Ostatnim działaniem było 7-8 lat temu przejęcie sklepu i później już nic więcej się nie działo – odpowiadał sołtys Jan Dawid, po czym radny Kruszyna zwrócił się z apelem do zgromadzonych, aby nie zapominać o tych mniejszych miejscowościach planując inwestycje. Z wypowiedzią radnego nie zgodziła się radna Anna Jakóbczak, opowiadając się za inwestycjami w Kobylej Górze i Mąkoszycach. – Gdzie robić inwestycje, jak nie właśnie w tych miejscowościach? – pytała radna. – To tutaj są szkoły, przedszkola, tutaj jest nowy żłobek. Gdybyśmy tak samo patrzyli na każdą miejscowość, to w Rybinie zabrakłoby już dróg do zrobienia, a Kobyla Góra prawie nic by nie miała. Nie można wszystkich miejscowości mierzyć jedną miarką – zaznaczyła radna Jakóbczak.

Dodanym punktem do obrad sesji było oświadczenie wójta w sprawie pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu, odnośnie budowy lotniska dla śmigłowca medycznego w Michałkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. Gmina Kobyla Góra dołoży „cegiełkę” do tej inwestycji na poziomie ok. 6 tys zł w 2016 roku oraz ok. 5 tys zł w 2017 roku. Do budowy lądowiska służącemu pomocy medycznej i ratowaniu życia dokładają się gminy będące bezpośrednimi sąsiadami Ostrowa Wielkopolskiego. Lądowisko będzie także pomocne mieszkańcom naszego powiatu. W razie zaistniałej potrzeby śmigłowiec w ciągu 5 minut doleci z Ostrowa do Ostrzeszowa i przetransportuje rannych np. z wypadku drogowego.

Ostatnia sesja w tym roku nie obyła się bez podziękowań. Na obradach zagościł starosta ostrzeszowski Lech Janicki składając radnym, sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom noworoczne życzenia. Wójt Wiesław Berski serdecznie dziękował swoim współpracownikom, radnym, sołtysom, pracownikom urzędu oraz dyrektorom jednostek samorządowych za pracę w mijającym roku. Podziękowania popłynęły także w stronę samorządowców. – Słowa podziękowań przede wszystkim należą się marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu, dzięki któremu mamy pięknie odnowiony zalew. Dzięki przychylności pana marszałka również w 2017 roku będą trwały prace remontowe zbiornika – tłumaczył wójt. Słowa uznania padły także dla pani poseł Andżeliki Możdżanowskiej i starosty Lecha Janickiego.

Jeden komentarz

  1. Obrady chyba całonocne, że tyle kawy pan z wąsem wypił 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl