List dzielnicowego

Szanowni mieszkańcy!

Chciałbym przekazać Państwu kilka kwestii dotyczących zaistniałych wydarzeń w minionym miesiącu na podległym mi terenie, oraz własnych spostrzeżeń.

W grudniu 2015 r. odnotowano kradzież z włamaniem do automatu w otwartym całodobowo salonie gier przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kobylej Górze oraz pobicie na terenie parkingu przy dyskotece Epoka.

W sprawie kradzieży z włamaniem trwają czynności mające na celu ustalenie sprawcy lub sprawców tego przestępstwa. Natomiast podejrzewani sprawcy pobicia, które miało miejsce na parkingu przy dyskotece EPOKA, zostali przesłuchani i także w tej sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Kieruje do Państwa dwie prośby – ważne z punku widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Pierwsza dotyczy obowiązku oznaczenia numerem posesji. Jest to wyjątkowo istotne dla wszystkich służb, zarówno Policji, jak i ratunkowych z uwagi na skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować może pouczeniem lub nawet nałożeniem mandatu karnego. Druga natomiast prośba tyczy się panującej aury zimowej i związanymi z nią utrudnieniami. Apeluje zatem o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności przez osoby piesze, jak i kierujących pojazdami.

Z wyrazami szacunku,

Wasz dzielnicowy

marcin_jastrzbski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl