Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Dołącz do rozwoju Gminy Kobyla Góra

Dołącz do rozwoju Gminy Kobyla Góra

Wójt Gminy Kobyla Góra składa serdeczne podziękowania wszystkim firmom i osobom prywatnym, które przyłączyły się do akcji „ Dołącz się do rozwoju Gminy Kobyla Góra”. Pieniądze te przeznaczone zostaną na budowę dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, rekreację, turystykę, oświatę, sport, czyli jednym słowem poprawę otoczenia, w którym żyjemy.

Zachęcamy by i w tym roku pamiętać o Gminie Kobyla Góra (zarówno wszystkie osoby, które w ubiegłorocznym rozliczeniu przekazały część swojego podatku, jak i nowe, które w tym roku zechciałyby go przekazać), a tym samym zwiększyć wpływ do budżetu na realizację w/w zadań oraz mieć swój wkład w rozkwit Gminy, gdyż tak naprawdę od nas – mieszkańców zależy, jak szybko będzie się rozwijać.

Co zrobić, by zasilić budżet Gminy Kobyla Góra częścią swojego podatku? To proste! Wystarczy zastosować się do informacji podanych poniżej.

Dołącz się do rozwoju Gminy Kobyla Góra

Jeśli mieszkasz na terenie gminy Kobyla Góra – rozlicz PIT u nas i przekaż część swojego podatku na rozwój gminy. Nie musisz być tu zameldowany. Wystarczy, że mieszkasz na terenie gminy Kobyla Góra. Ustawa o podatku dochodowym wskazuje, że miejscem rozliczania się osoby fizycznej (składania deklaracji PIT) jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku gminy Kobyla Góra jest to Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie.

Twój podatek w 38% wraca do gminy, w której mieszkasz.

Roczny podatek dochodowy trafia do skarbu państwa. Ale nie w całości. Duża jego część wraca do gminy, w której został rozliczony PIT. osoby, które zameldowane są na terenie innych gmin i miast i tam płacą podatek. Twoja zmiana decyzji może wpłynąć na poprawę jakości życia w naszej gminie. Pieniądze te przeznaczone zostaną na budowę dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, rekreację, turystykę, oświatę, sport.

Przekonały Cię nasze argumenty? Chcesz zmienić swoje dane?

W przypadku, gdy rozlicza Cię pracodawca, który w Twoim imieniu wypełnia PIT i przesyła go do Urzędu Skarbowego, wystarczy, że zgłosisz mu swój aktualny adres zamieszkania. Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wpisz w formularzu PIT aktualny adres zamieszkania i złożysz zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (Urząd Skarbowy Ostrzeszów). Poinformuj fiskusa, gdzie jest twoje faktyczne miejsce zamieszkania – albo wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, albo na formularzu ZAP-3 (składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy bowiem informują o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl