Strona główna / Powiat / OCK ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowychi gimnazjów „Strojne Jajo”

OCK ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowychi gimnazjów „Strojne Jajo”

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych:

od 7 do 9 lat oddzielnie dla trzech form plastycznych:

od 10 do 13 lat pisanki wielkanocnej,

od 14 do 16 lat stroika wielkanocnego i palmy wielkanocnej

2.Prace wykonane samodzielnie, bez pomocy osób trzecich, trwale opisane w widocznym

miejscu / czcionka: arial 14 pogrubiona /, zawierające: imię, nazwisko, wiek, szkoła,

należy nadsyłać wraz z kartą zgłoszenia do 16 marca 2016 r.

na adres: Ostrzeszowskie Centrum Kultury, Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2

Prace oznaczone niewłaściwie mogą być eksponowane anonimowo.

3. Każda ze szkół może nadesłać maksymalnie po 10 prac w każdej kategorii wiekowej

i formie.

4. Jury przyzna nagrody od I do III miejsca oddzielnie dla każdej kategorii

i formy prezentacji. W przypadku dużej ilości nadesłanych prac Jury zakwalifikuje

wyróżniające się prace do wystawy pokonkursowej.

Werdykt Jury zostanie ogłoszony oficjalnie podczas otwarcia wystawy

w Ostrzeszowskim Centrum Kultury w dniu 20.03.2016 r. o godz.15.00.

Na otwarcie wystawy serdecznie zapraszamy uczniów biorących udział w konkursie, nauczycieli,

rodziców.

Wystawa prac potrwa do 30.III.2016 r.

5. W przypadku nieobecności na otwarciu wystawy i ogłoszeniu wyników

przyznane nagrody należy odebrać najpóźniej do 25. 03. 2016 r.

/ po wyznaczonym terminie przyznane nagrody przechodzą na własność organizatora /.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do swobodnego dysponowania

nadesłanymi pracami.

8. Organizatorzy zwracają uwagę na właściwe preparowanie pisanek i stroików,

których elementami są jaja, a szczególnie wydmuszki.

Prace niewłaściwie spreparowane nie zostaną umieszczone na wystawie.

Plakat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl