Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych na drodze wojewódzkiej 449

Bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych na drodze wojewódzkiej 449

Bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych poruszających się po drodze wojewódzkiej 449 w Gminie Kobyla Góra- było głównym tematem rozmów Wójta Gminy Kobyla Góra Wiesława Berskiego z Wojciechem Jankowiakiem Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Dokładnie 17 lutego 2016 roku na zaproszenie Wójta Gminy Kobyla Góra Wiesława Berskiego z wizytą przybył Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Wraz z Wicemarszałkiem przybyli również: Mikołaj Grzyb radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Lech Janicki starosta ostrzeszowski.

Rozmowy rozpoczęły się w Urzędzie Gminy, gdzie Wójt Gminy Wiesław Berski przekazał podziękowania Marszałkowi za dotychczasowe  zaangażowanie i wsparcie samorządu województwa wielkopolskiego na rzecz rozwoju gminy i jakości życia mieszkańców. Dalsze rozmowy dotyczyły przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa na drodze 449. Wójt przedstawił Marszałkowi potrzeby związane z poprawą bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej na odcinku Bierzów– Pisarzowice i związaną z tym pilną potrzebą pobudowania ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 449. Priorytetowa dla poprawy bezpieczeństwa w szczególności dzieci jest budowa chodnika w miejscowości Pisarzowice. Na współpracę z Urzędem Marszałkowskim w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa i budowy chodnika gmina zabezpieczyła pieniądze w tegorocznym budżecie. Bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych to również inne inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Rozmowy z Marszałkiem dotyczyły również potrzeby wybudowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Powstańców Wielkopolskich, jak również nowego i bezpiecznego chodnika na tej ulicy w kierunku Ośrodka Zdrowia. Omówiono również stan nawierzchni drogi wojewódzkiej przechodzącej przez Gminę.

Po rozmowach w urzędzie, Wójt Wiesław Berski i Zastępca Wójta Grzegorz Kryjom wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na niebezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Powstańców Wielkopolskich i chodnika wzdłuż ulicy w kierunku Ośrodka Zdrowia. Następnie samorządowcy udali się do miejscowości Pisarzowice, aby ocenić możliwości wybudowania chodnika na długości kilkuset metrów jako zadanie priorytetowe. Następnie Wójt z zaproszonymi gośćmi udali się w kierunku Bierzowa, aby przedstawić Marszałkowi potrzebę budowy chodnika w tym kierunku.

Ostatnim punktem wizyty Marszałka Wojciecha Jankowiaka i zaproszonych gości było spotkanie nad zalewem „Blewązka”. Wójt przedstawił Marszałkowi zakres prac jakie zostały wykonane w 2015 roku na zaporze zbiornika, jak również prace polegające na odmuleniu zalewu, które jeszcze będą kontynuowane. Włodarz Gminy w tym momencie podziękował Marszałkowi Jankowiakowi za przekazane środki na prace nad zalewem, jako członkowi zarządu, jak również prosił o przekazanie podziękowań dla Marszałka Krzysztofa Grabowskiego, który osobiście zaangażował się w inwestycje prowadzone nad zalewem i za przekazane środki, które pozwolą zmienić wygląd zbiornika i przyciągną jeszcze więcej turystów.

Na koniec spotkania Wójt Gminy Kobyla Góra Wiesław Berski jeszcze raz podziękował Marszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi za przyjęcie zaproszenia, pozytywne wysłuchanie potrzeb i działania wobec zagrożeń na bardzo ruchliwej i niebezpiecznej drodze wojewódzkiej. Słowa szczególnych podziękowań Wójt skierował wobec nieobecnego, ale bardzo przychylnego gminie Marszałka Krzysztofa Grabowskiego, który dostrzega i reaguje na potrzeby mieszkańców Gminy Kobyla Góry. Podziękowania należą się również radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mikołajowi Grzybowi, który skutecznie zabiega i wspiera działania na rzecz naszej gminy oraz Staroście Lechowi Janickiemu, za przybycie i wsparcie podczas wspólnego spotkania.

kobylagora.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl