Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Regulamin „Kocich Gór”
Digital StillCamera

Regulamin „Kocich Gór”

REGULAMIN XXXIII OGÓLNOPOLSKICH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
„O PUCHAR KOCICH GÓR”
XXVII Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych

I CEL

– popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku oraz zdobywanie nowych jej zwolenników,

– popularyzacja masowej rekreacji ruchowej w środowisku, uwzględniając walory mikroklimatu Kobylej Góry,

– propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia (przeciwdziałanie uzależnieniom).

II TERMIN I MIEJSCE

17 kwietnia 2016 r. godzina 10:00 – stadion sportowy w Kobylej Górze

III DYSTANSE I KATEGORIE
A) BIEGI LOKALNE pod patronatem KLKS „ZEFKA” w Kobylej Górze
Przedszkolaki 100 m
Szkoły Podstawowe
Rocznik 2008 (kl. I): Dziewczęta 200 m; Chłopcy 200 m
Rocznik 2007 (kl. II): Dziewczęta 300 m; Chłopcy 300 m

B) OTWARTE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „O Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Kobylej Górze”

Rocznik 2006 (kl. III): Dziewczęta 800 m; Chłopcy 800 m
Rocznik 2005 (kl. IV): Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 1000 m
Rocznik 2004 (kl. V): Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 1000 m
Rocznik 2003 (kl. VI): Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 1000 m

C) INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA GIMNAZJÓW W PRZEŁAJACH pod patronatem Przewodniczącego Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu

Rocznik 2002 (kl. I): Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 2000 m
Rocznik 2001 (kl. II): Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 2000 m
Rocznik 2000 (kl. III): Dziewczęta 1000 m; Chłopcy 2000 m

D) BIEG GŁÓWNY
Na dystansie około 5500 m kobiet i mężczyzn klasyfikowany w następujących kategoriach:
– OPEN – „O Puchar Wójta Gminy Kobyla Góra”
– OLD – BOY – 40+ Memoriał Bronisława Dobrzyckiego
– Najlepszy zawodnik i zawodniczka Gminy Kobyla Góra
UWAGA: Każdy uczestnik Biegu Głównego jest sklasyfikowany w kat. OPEN oraz w drugiej wybranej kategorii, o ile spełnia jej kryteria. Dla najlepszej zawodniczki i zawodnika Gminy Kobyla Góra zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Stosownej informacji zawodnikom udziela biuro zawodów.

IV MISTRZOSTWA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W BIEGACH SZTAFETOWYCH

KOBIET – 5 x 100 m (5 zawodniczek biegnących po 100 m) „O Puchar dyrektora Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie”

MĘŻCZYZN – 5 x 200 m (5 zawodników biegnących po 200 m) „O Puchar Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze”

V PUNKTACJA
Punktacja zespołowa prowadzona będzie:
a) dla Szkół Podstawowych kl. III-VI
b) dla Gimnazjów kl. I-III

System punktowania dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów

– I miejsce 25 punktów
– XXV miejsce i dalsze 1 punkt

W otwartych Mistrzostwach Szkół Podstawowych oraz Otwartych Mistrzostwach Gimnazjów do punktacji zespołowej zalicza się punkty trzech kolejnych najlepszych zawodników danej szkoły w poszczególnych biegach. W każdym biegu może startować dowolna liczba zawodników reprezentujących daną szkołę.

VI ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegów Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Biegu Głównego przyjmowane będą w Biurze Zawodów w dniu biegów.
Zgłoszenia do biegów osób niepełnosprawnych na adres:
Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze
ul. T. Sikorskiego 1
63-507 Kobyla Góra
tel. 62 731 62 18

VII UCZESTNICTWO

Wszyscy uczestnicy powinni posiadać dokument tożsamości, aktualne badania lekarskie lub zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w zawodach. Odpowiedzialność za to ponoszą kierownicy ekip. Stosowne oświadczenie należy składać w biurze zawodów przed rozpoczęciem imprezy. Kartki startowe pobieramy w sekretariacie zawodów i wypełniamy czytelnym pismem drukowanym.

Do biegów na dystansach 200 i 300 m (kl. I i II) dziewcząt i chłopców będą dopuszczeni uczestnicy spoza terenu Gminy Kobyla Góra. Biegi kl. I i II nie są zaliczane do punktacji zespołowej.

Szkoły ponadgimnazjalne, Kluby Sportowe, Kluby i Koła LZS zgłaszają do Biegu Głównego dowolną liczbę zawodników. Nie prowadzi się na nich punktacji zespołowej. W wypełnionym zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rocznik, dystans, przynależność klubową. Odbiór numerów, kartek startowych oraz opłata startowa w biurze zawodów przed zawodami.

VIII NAGRODY

W biegu przedszkolaków każdy uczestnik otrzymuje nagrodę niespodziankę.
Zwycięzca każdego biegu w swojej kategorii otrzyma puchar a miejsca I – III nagrodzone będą upominkami. W każdym biegu pierwsza szóstka otrzymuje okolicznościowe dyplomy i medale. Zwycięzcy punktacji zespołowej za miejsca I – III otrzymują puchary oraz nagrody dla szkół w postaci sprzętu sportowego, miejsca I – VI nagrodzone będą dyplomami.

Dekoracje indywidualne odbywają się po zakończeniu danego biegu.

Nagrody dla zwycięzców punktacji zespołowej zostaną wręczone po zakończeniu wszystkich biegów.

IX BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9:00 w budynku sali gimnastycznej na stadionie sportowym w Kobylej Górze. Kierownicy ekip winni posiadać dowody tożsamości zawodników i karty zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi lub zgody rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w zawodach.

X KOSZT

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów, diet oraz zakwaterowania.

XI OPŁATA STARTOWA

Od uczestników w biurze zawodów pobierana będzie opłata startowa w wysokości:
– dzieci i młodzież szkolna – 3 zł
– pozostałe osoby – 20 zł
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają gorący posiłek dla zawodników oraz opiekunów ekip. Uczestnicy biegu głównego otrzymują również pamiątkowe medale.

XII ODWOŁANIA

Sprawy sporne rozstrzygać będzie powołana na zawodach Komisja Odwoławcza.
Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegów i na terenie biegów.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

Za rzeczy zagubione podczas biegów organizator nie odpowiada.

Wyniki końcowe będą zamieszczone na stronie internetowej www.facebook.com/kobylagora.kociegory/ w ciągu 2 dni po odbytych zawodach.

Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Zapraszamy do uczestnictwa
Organizatorzy

PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

09:45 – Zbiórka uczestników
10:00 – Otwarcie zawodów
10:15 – 100 m – bieg przedszkolaków
10:20 – 5 x 100 m kobiet – sztafety Domów Pomocy Społecznej
10:25 – 5 x 200 m mężczyzn – sztafety Domów Pomocy Społecznej
10:35 – 200 m dziewcząt kl. I
10:40 – 200 m chłopców kl. I
10:45 – 300 m dziewcząt kl. II
10:50 – 300 m chłopców kl. II
11:00 – BIEG GŁÓWNY
11:05 – 800 m dziewcząt kl. III
11:10 – 800 m chłopców kl. III
11:15 – 1000 m dziewcząt kl. IV
11:20 – 1000 m chłopców kl. IV
11:25 – 1000 m dziewcząt kl. V
11:30 – 1000 m chłopców kl. V
11:35 – 1000 m dziewcząt kl. VI
11:40 – 1000 m chłopców kl. VI
11:45 – 1000 m dziewcząt kl. I Gimnazjum
11:50 – 2000 m chłopców kl. I Gimnazjum
12:00 – 1000 m dziewcząt kl. II Gimnazjum
12:05 – 2000 m chłopców kl. II Gimnazjum
12:15 – 1000 m dziewcząt kl. III Gimnazjum
12:20 – 2000 m chłopców kl. III Gimnazjum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl