Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Ogłoszenie – konkurs na stanowisko dyrektora

Ogłoszenie – konkurs na stanowisko dyrektora

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kobyla Góra ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobylej Górze (Pl. Wiosny Ludów 20, 63-507 Kobyla Góra). Szczegółowe informacje na temat konkursu zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kobyla Góra (http://ugkobylagora.bip.e-zeto.eu/). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu z dopiskiem “Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobylej Górze”, w terminie do 18 kwietnia 2016 r. do godziny 11:00, na adres: Zespół Obsługi Oświaty i Kultury Fizycznej, Pl. Wiosny Ludów 1b, 63-507 Kobyla Góra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl