Strona główna / Okolice / Sołectwo Ligota / Ogłoszenie – nieruchomość w Ligocie

Ogłoszenie – nieruchomość w Ligocie

Kobyla Góra, 27-06-2016>

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ligocie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 60/5 o pow.0,9782 ha stanowiącej według ewidencji gruntów -grunty pod rowami, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1O/0003977/9 na której znajduje się staw, przeznaczona pod dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat do celów wędkarskich.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 500,-zł brutto.

Czynsz będzie płatny w terminie do końca sierpnia każdego roku i będzie corocznie zwiększa
o wskaźnik inflacji.

Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl