Strona główna / Okolice / Sołectwo Mąkoszyce / Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Mąkoszyce

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Mąkoszyce

Kobyla Góra, dnia 27-06-2016

GN.6840.19.2016.KD.DK.1.2016

Wójt Gminy Kobyla Góra

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie:

  • art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
    (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami),

  • Uchwały Nr XVII/116/16 Rady Gmina Kobyla Góra z dnia 03 luty 20116 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie

Cena nieruchomości – brutto

Opis nieruchomości

1

Mąkoszyce

gm. Kobyla Góra

820

0.3200

KZIO/00038107/7

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej

85 000,00 zł

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w ruinie

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami), winna złożyć wniosek do Urzędu Gminy Kobyla Góra w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobyla Góra- pokój nr 8, nr telefonów
62 7316283, 697103315 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl