Strona główna / Okolice / Sołectwo Rybin / Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Rybinie

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Rybinie

Wójt Gminy Kobyla Góra

ogłasza

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Rybinie,
gmina Kobyla Góra.

 1. Przedmiot przetargu i opis nieruchomości.

Przedmiotem piątego przetargu ustnego, nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Rybinie nr 27, gmina Kobyla Góra. Lokal mieszkalny nr 12 w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 184/3 o powierzchni użytkowej 62,50m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Pomieszczenia przynależnego – piwnicy o powierzchni 13,00m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy również pomieszczenie gospodarcze w budynku garaży posadowionym na działce ewidencyjnej nr 184/4 (boks nr 4) o powierzchni 15,90m2 z udziałem
w nieruchomości wspólnej. Księgi wieczyste nr KZ1O/00039479/2, KZ1O/00041431/1 i KZ1O/00039478/5.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kobyla Góra i wolna jest od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyla Góra nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Poprzednie przetargi z dnia 04.03.2016 r., 09.05.2016 r., 01.07.2016 r. i 12.09.2016 r. nie wyłonił nabywcy.

 1. Termin oraz miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2016 r., o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Kobyla Góra
– pokój nr 8.

 1. Cena wywoławcza oraz wadium do przetargu.

Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 55.000 zł, natomiast wadium w wysokości 5.500 zł.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz informacje dodatkowe.

 • Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium, na konto depozytowe Urzędu Gminy Kobyla Góra, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Kobylej Górze nr konta 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z dopiskiem „Wadium lokal nr 12 najpóźniej do dnia 31.10.2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wpłaty wadium należy okazać na przetargu.

 • Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia,
  a wadium wpłacane przez pozostałe osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.

 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

 • Organizator może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobyla Góra- pokój nr 8, nr telefonów 62 7316283, 697103315 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl