Strona główna / Bez kategorii / Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2017 r.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2017 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie o g ł a s z a

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na obszarze Gminy Kobyla Góra na 2017 r.

  1. Zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i opłat

Cena netto zł

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe i gospodarstwa rolne

Cena za dostarczoną wodę

3,55

m3

Opłata abonamentowa na odbiorcę

3,00

m-c

Pozostali odbiorcy

Cena za dostarczoną wodę

3,70

m3

Opłata abonamentowa na odbiorcę

3,00

m-c

Do cen i stawek netto dolicza się obowiązujący podatek Vat – obecnie 8%.

Dla gospod. domowych i rolnych ustalona została dopłata Gminy 0,15 zł netto do 1 m3 wody.

  1. Odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto zł

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe

Cena za odprowadzone ścieki

6,70

m3

Opłata abonamentowa na odbiorcę

3,00

m-c

Pozostali odbiorcy

Cena za odprowadzone ścieki

8,40

m3

Opłata abonamentowa na odbiorcę

3,00

m-c

Do cen i stawek netto dolicza się obowiązujący podatek Vat – obecnie 8%.

Dla gospod. domowych ustalona została dopłata Gminy 1,70 zł netto do 1 m3ścieków.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązują na obszarze Gminy Kobyla Góra w 2017 r. i zostały zatwierdzone Uchwałą Nr XXVII/194/16 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kobyla Góra w roku 2017 oraz w sprawie dopłaty do wybranej taryfowej grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ligota 2016-12-09 Prezes

/ – / mgr inż. Paweł Świtoń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl