Strona główna / Okolice / Sołectwo Bałdowice / Nowy rok – nowy budżet

Nowy rok – nowy budżet

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kobyla Góra, która miała miejsce w środę, 28 grudnia radni uchwalili jednogłośnie budżet na nowy rok. – Chyba jest ogólnie dobrze – podsumował radny Paweł Miszkieło.

Praca nad budżetem to z pewnością nie lada wyzwanie dla stałych komisji rady, jak i osób pracujących w urzędzie. Tym bardziej, że na rok 2017 zaplanowano w budżecie gminy wiele nowych zadań i inwestycji, takich jak rozbudowa przedszkola w Kobylej Górze, remont tamtejszego budynku OSP, utworzenie ścieżki rekreacyjnej wzdłuż Zalewu oraz przebudowa dróg na terenie gminy.

Pod koniec roku nie próżnowała Komisja Budżetu, która przyjrzała się wielu uchwałom i rozpatrzyła wiele wniosków, wśród których znalazł się wniosek złożony przez radnego Kazimierza Kruszynę, dotyczący zwiększenia wynagrodzenia dla wójta gminy Kobyla Góra. Komisja zdecydowała, że zajmie się tym tematem na najbliższym posiedzeniu komisji.

Głównym i najważniejszym tematem był jednak Plan Budżetu na 2017 rok.

Jak informowała radna Jolanta Mamczak, podczas wspólnego posiedzeniu komisji radni zadawali wiele pytań, między innymi dotyczących przebudowy chodnika w Pisarzowicach, podłączenia energii elektrycznej do sceny w Mąkoszycach, dokumentacji na budowę drogi w Kuźnicy Myślniewskiej, czy dlaczego nie zaplanowano środków na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Członkowie wszystkich komisji dopytywali również, dlaczego radni nie otrzymują szczegółowych wydatków zawartych w paragrafach pt. Usługi pozostałe. Zwrócili również uwagę na zbyt małą kwotę przeznaczoną na remonty mieszkań, czy też sprawę doposażenia świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Myślniewskiej oraz wiele innych ważnych kwestii. – Można śmiało powiedzieć, że budżet na 2017 rok jest dopięty na ostatni guzik. Chociaż, jak wiadomo, jeszcze ma jakieś zadania, jakieś plany w związku ze swoją miejscowością, które też chciałby zrealizować – podsumowała swoje wystąpienie przewodnicząca Komisji Budżetu Jolanta Mamczak. Fakt, że zaplanowano kilka ambitnych inwestycji na kolejny rok, podkreślał również Paweł Miszkieło. Radny przypomniał, że gmina cały czas jest w okresie spłaty gimnazjum, które zgodnie z reformą zostanie wkrótce zlikwidowane. – Wiadomo, że każdy z nas chciałby coś jeszcze dodać. Sam apelowałem o drugie kąpielisko, o dalszy remont świetlic, bo nie wszystkie jeszcze są po remoncie (…). Myślę, że tego deficytu w gminie nie ma co powiększać, aczkolwiek też należy skwapliwie patrzeć na różne fundusze zewnętrzne, bo są takie przypadki jak choćby planowana rozbudowa przedszkola, że żal się nie zapożyczyć, ponieważ dotacja zewnętrzna jest niezwykle duża i myślę, że gdyby gmina miała to realizować z własnych środków, byłoby to ponad nasze siły – reasumował swoje wystąpienie radny Miszkieło.

Ostatecznie po przegłosowaniu i wprowadzeniu wszystkich autopoprawek do uchwały budżetowej, radni podjęli ją jednogłośnie. Tak też budżet na rok 2017 w Gminie Kobyla Góra prezentuje się kwotą 27.946.623 zł po stronie dochodów, z kolei wydatki gminy zaplanowano na kwotę 28.662.067 zł. Budżet na nowy rok zamknie się deficytem w wysokości 715.444 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Swego zadowolenia z podjętej jednogłośnie uchwały nie krył włodarz gminy Wiesław Berski, który podziękował wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie pracowali nad budżetem, aby dopiąć go na ostatni guzik z końcem roku. – Rok 2016 był bardzo trudnym rokiem z racji trudnych inwestycji – podsumował wójt. – Chciałem podziękować jeszcze raz radnym, sołtysom, ale przede wszystkim też pracownikom urzędu, bo praca w urzędzie jest coraz lepsza (…). Jest kilka osób, które zasługują na szczególne słowa podziękowania, bo naprawdę jest co robić. Serdeczne podziękowania dla pani skarbnik, która pełni funkcję od roku, a te wszystkie autopoprawki i inwestycje powodują, że naprawdę jest co robić – powtarzał Berski. Słowa podziękowania padły również w stronę zastępcy wójta Grzegorza Kryjoma.

MaG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl