Strona główna / Okolice / Sołectwo Bałdowice / OZNAKUJ SWOJĄ POSESJĘ

OZNAKUJ SWOJĄ POSESJĘ

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie apelują do mieszkańców powiatu o obowiązku oznaczenia posesji. Braki w oznakowaniu numerem oraz nieprawidłową nazwą ulic czy miejscowości, to najczęstsze przyczyny utrudnień w pracy służb ratowniczych. Apelujemy o właściwe oznakowanie domostw, posesji, gdyż znacznie skróci to czas dotarcia służb ratunkowych do osób potrzebujących pomocy.
Ostrzeszowscy policjanci apelują do mieszkańców powiatu o zaopatrzenie posesji, domów w tabliczki z numerami porządkowymi, nazwą ulicy, placu albo miejscowości. Niestety bardzo często zdarza się tak, że wezwane służby ratunkowe na miejsce zdarzenia: Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe mają problem z odnalezieniem właściwego adresu osoby wzywającej pomocy. Tabliczka powinna być zamontowana w miejscu widocznym oraz nie może być zasłonięta przez gałęzie, liście, drzewo. Właściwe oznakowanie posesji skróci czas dotarcia służb ratunkowych do osób potrzebujących pomocy.

Brak utrzymania takiej tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem wypełniającym znamiona art. 64 § 1 kw – Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

W trosce o bezpieczeństwo Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie apeluje do mieszkańców o jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości w tym zakresie. W najbliższym miesiącu dzielnicowi w ramach obchodu swoich rewirów, przeprowadzą kontrole oraz będą informować mieszkańców o właściwym oznakowaniu naszych domów. W przypadku ujawnienia braku właściwego oznakowania w terminie 30 dni zostanie przeprowadzona rekontrola. W przypadku nie zasotoswania się do wcześniejszych zaleceń zostanie wdrożona procedura postępowania mandatowego.

KPP Ostrzeszów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl