Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Ogłoszenie – dzierżawa nieruchomości w Kobylej Górze

Ogłoszenie – dzierżawa nieruchomości w Kobylej Górze

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie:

art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczona pod dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Nieruchomości położona w Kobylej Górze, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 154/5
o pow.0,1184 ha stanowiąca las, zapisana w księdze wieczystej nr KZ10/00038180/2 przeznaczona w planie miejscowym pod tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej i/lub tereny usług komercyjnych.

Okres dzierżawy: od 08.05.2017 r. do 31.03.2020 r.

Cel dzierżawy: prowadzenie pola namiotowego.

Roczny czynsz dzierżawny wynosi 1.200,-zł brutto.

Czynsz będzie płatny w 4 ratach w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku i począwszy od 2018 r. będzie waloryzowany w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez prezesa GUS.

Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl