Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Gmina Kobyla Góra – Gminą Roku 2017

Gmina Kobyla Góra – Gminą Roku 2017

Kolejny ogromny sukces Naszej Gminy, która otrzymała Nagrodę GMINA ROKU 2017 w kategorii gmina wiejska w ogólnopolskim plebiscycie Orły Polskiego Samorządu.

Kolejny raz samorządy mogły się ubiegać o nagrodę Orła Polskiego Samorządu, przyznawaną przez Radę Programową Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość. Orły Polskiego Samorządu to przedsięwzięcie, którego celem jest budowanie i umacnianie pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjności oraz stwarzania korzystnych warunków dla rozwoju społeczności lokalnej. Plebiscyt jest kontynuacją realizowanego od wielu lat prestiżowego konkursu Mazowiecka Gmina Roku. Wzorem poprzednich edycji, Rada nagrodziła najlepsze gminy, które mogą inspirować i być wzorem dla innych.

W ramach Plebiscytu można ubiegać się o tytuł:
Gmina Atrakcyjna Turystycznie – nagroda specjalna przeznaczona dla gmin podejmujących działania na rzecz rozwoju turystyki w regionie, które wykorzystując swoje walory oraz potencjał rozwojowy dążą do umocnienia swej pozycji . Nasza Gmina tytuł ten otrzymała w 2016r. Gmina Roku – tytuł ten jest trybutem charakteryzującym samorządy inwestujące w rozwój swojego regionu, a także dbają o warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz o poprawę jakości życia mieszkańców, a także wykorzystujące środki unijne. Wybitny Samorząd RP – nagroda specjalna przyznawana przez Zarząd Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług samorządom oraz władzom samorządowym, których zaangażowanie i wkład pracy na rzecz rozwoju regionu szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości również na terenie całego kraju. Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości – nagroda przyznawana jest samorządom, które stwarzają dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju dla przedsiębiorców i inwestorów oraz które podejmują kroki w celu stwarzania nowych miejsc pracy, a także potrafią zadbać o już istniejące podmioty gospodarcze.

Nasza Gmina po raz kolejny przeszła wewnętrzną weryfikację w plebiscycie. Otrzymaliśmy nominację, następnie na podstawie wypełnionej ankiety w której należało uwzględnić wszystkie atrybuty gminy i podjęte działania a następnie odesłać ankietę.

Wójt Gminy Wiesław Berski otrzymał informację, iż nasza gmina z pośród nominowanych decyzją Rady Programowej i organizatorów otrzymała ten zaszczytny tytuł.

19 maja podczas Wielkiej Gali w Hotelu Gromada w Warszawie Wójt Gminy Kobyla Góra Pan Wiesław Berski odebrał statuetkę i tytuł Gmina Roku 2017 w kategorii gmina wiejska.

Kolejny tytuł i prestiżowa nagroda z pewnością przyczyni się do budowania pozytywnego wizerunku i potencjału naszej gminy w skali kraju jak i zagranicą. Jeszcze bardziej większą możliwości promocyjno- wizerunkowe naszej pięknej i trakcyjnej pod każdym względem gminy.

źródło: kobyla-gora.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl