Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Absolutorium na szóstkę

Absolutorium na szóstkę

Tak w dwóch słowach można ująć to, co miało miejsce podczas minionej sesji Rady Gminy w Kobylej Górze. Czyżby w tamtejszej gminie radni widzieli działania wójta w samych superlatywach i znikły wszystkie obawy, które mieli jeszcze w roku ubiegłym?

Głównym punktem ostatniej przed wakacjami sesji w Kobylej Górze, która odbyła się w środę, 21 czerwca było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Kobyla Góra z wykonania zeszłorocznego budżetu.

Tak więc planowane przychody i rozchody wykonane zostały w 100%, a budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 679.020,35 zł. Wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 24.917.774,94 zł, z czego 9.133.603,23 zł to dotacje celowe zarówno na zadania inwestycyjne, jak i bieżące, pozostała część – 15.784.171,71 zł to dochody własne, na które składały się między innymi wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.757.882,00 zł.

Gmina w 2016 roku złożyła 16 wniosków z planowaną realizacją na lata kolejne, których środki pochodziły z różnych źródeł – na łączną kwotę 6.192.912,00 zł. Warto zaznaczyć, że wiele z tych inwestycji zostało lub jest w trakcie realizacji w bieżącym roku. Na dzień dzisiejszy gmina posiada podpisane umowy na kwotę 3.973.293,00 zł, 5 z 16 wniosków nie uzyskało promesy.

Z kolei wykonanie wydatków w 2016 roku ukształtowało się na poziomie 25.596.795,29 zł, z czego największą część stanowiły wydatki związane z oświatą – na kwotę 8.024.981,67 zł. Subwencja oświatowa nie wystarczyła na pokrycie wszystkich wydatków budżetowych placówek oświatowych i gmina musiała dołożyć z budżetu 2.661.461,48 zł.

W podsumowaniu skarbnik Ilona Bochyńska dodała. – Gmina Kobyla Góra wykonała sporo inwestycji na łączną kwotę 4.456.088,00 zł, w ciągu roku dokonano kilku zmian, które umożliwiły zrealizowanie tych najważniejszych inwestycji, a w szczególności tych, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych – mówiła analizując budżet. Niestety, w roku poprzednim nie udało się zakończyć niektórych inwestycji i środki te zostały przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2009 r.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej radni odnieśli się do wykonanego budżetu. – Prace pana wójta oceniam bardzo pozytywnie i gdybym miał stawiać oceny, to stawiam szóstkę za wykonanie budżetu – mówił przewodniczący Komisji Gospodarczej Henryk Kwiatkowski, który docenił również pracę wicewójta Grzegorza Kryjoma. Nie omieszkał wspomnieć, iż w ubiegłym roku absolutorium udzielone było w przypadku kilku radnych na ,,kredyt zaufania”.

Radnemu wtórował zastępca przewodniczącego Henryk Musiała. – Pięknieje w Kobylej Górze. Doceniają to ludzie, którzy przyjeżdżają, doceniają mieszkańcy. Widać te zmiany na każdym kroku. Jeżdżę po wioskach, ładnie wykoszone, przycięte. Nic, tylko się cieszyć. Miło posłuchać, same superlatywy – mówił dziękując wójtowi, sekretarzowi i całej radzie. – Udzielam absolutorium w 100%, nawet w 105% – podsumował.

Jednak radny Kwiatkowski szybko zwrócił uwagę na fakt, że teraz się buduje i remontuje, a za jakiś czas to wszystko trzeba będzie utrzymać. I w tym miejscu powraca temat z poprzedniej sesji o ściąganiu przedsiębiorców, aby zwiększyć wpływy do budżetu. – W zeszłym roku rzeczywiście byłem wśród radnych, którzy ten kredyt udzielali wójtowi. Jako przewodniczący Komisji Oświaty muszę powiedzieć, że to był bardzo trudny rok dla gminy i jak rzadko której gminie udało się go przeżyć pozytywnie. Założyliśmy sobie plan, że nie zwolnimy żadnych nauczycieli, to nie znaczy, że w przyszłości to się uda utrzymać wszystko (…). Przychodzimy z innych środowisk, pewne rzeczy są nowe, ale idzie w dobrą stronę. Trzeba pochwalić – głos zabrał radny Andrzej Adamski.

Ubiegłoroczny kredyt zaufania przeszedł do historii. Ostatecznie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została podjęta jednogłośnie. Nie zabrakło oklasków i gratulacji, a sam zainteresowany dziękując podkreślił dużą zasługę pani skarbnik, sekretarza gminy, radnych oraz pracowników urzędu.

Czy wójt będzie nadal pracował na szóstkę? Bieżący rok to z pewnością pokaże. Ocena z wykonania budżetu należy do radnych, jednak to mieszkańcy gminy wystawią swoją ocenę, i to na pewno w najbliższych wyborach.

MaG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl