Strona główna / Bez kategorii / „Rosną inwestycje, zadłużenie maleje”

„Rosną inwestycje, zadłużenie maleje”

Rosną inwestycje, zadłużenie maleje – to odpowiedź Urzędu Gminy w Kobylej Górze na opublikowane przez resort finansów dane o zadłużeniu gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

JAK W SKRÓCIE KSZTAŁTUJĘ SIĘ BUDŻET GMINY KOBYLA GÓRA NA 2018 ROK ?

Na chwilę obecną w budżecie Gminy Kobyla Góra zostały zaplanowane Dochody w wysokości 29.026.813,00 zł oraz Wydatki w wysokości 26.318.920,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 2.707.893,00 zł przeznaczona będzie w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Część nadwyżki w kwocie 1.123.393,00 zł, stanowią środki (dochody) z budżetu Unii Europejskiej, które nie wpłynęły w 2017 roku i zostały przesunięte na ten rok.

W 2018 roku, Gmina Kobyla Góra nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozchody

W bieżącym roku w budżecie zostały zaplanowane spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.707.893,00 zł.. Nastąpi spłata ostatniej, najwyższej raty w kwocie 1.000.459,00 zł, kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę Gimnazjum w Kobylej Górze, z czego się bardzo cieszymy.

JAKIE INWESTYCJĘ GMINA KOBYLA GÓRA ZAPLANOWAŁA NA 2018 ROK?

W 2018 roku w budżecie Gminy znalazły się inwestycje, powiedziałabym z różnych dziedzin.

Największą część stanowią jak zawsze inwestycje drogowe na łączną kwotę 1.716.945,00 zł, są nimi między innymi:

– przebudowa dróg w Kobylej Górze przy ulicy Strumykowej, Leśnej i Tetmajera,

– przebudowa drogi w Ligocie,

– przebudowa drogi w Mąkoszycach,

– przebudowa drogi wewnętrznej w Parzynowie,

– przebudowa chodników w Kobylej Górze przy ulicach: Bohaterów Warszawy, 1 Maja, 3 Maja i Obrońców Westerplatte,

– dokumentacja projektowa na przebudowę drogi na trasie Pisarzowice-Bałdowice,

– dokumentacja projektowa przebudowy drogi w Kuźnicy Myślniewskiej,

– dotacja celowa dla powiatu ostrzeszowskiego na ciąg dalszy budowy chodnika przy drodze powiatowej Ostrzeszów-Parzynów-Rzetnia oraz przebudowy drogi powiatowej w Kobylej Górze,

Ponadto w budżecie znalazły się środki na:

– budowę Sali gimnastycznej w Mąkoszycach,

– dokumentację projektową budowy Sali Gimnastycznej w Parzynowie,

– przebudowę instalacji CO wraz z wymianą źródła ciepła w budynku komunalnym w Kuźnicy Myślniewskiej,

– przebudowę instalacji CO w świetlicy wiejskiej w Parzynowie,

– przebudowę świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Myślniewskiej,

– dokumentację projektowa rozbudowy z przebudową świetlicy wiejskiej we wsi Mostki,

– ciąg dalszy budowy boiska we wsi Pisarzowice

– ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze,

– i wiele innych inwestycji pochodzących z funduszy sołeckich sołectw naszej gminy,

Łączna kwota inwestycji w 2018 roku to 2.762.286,49 zł. Oczywiście w budżecie zabezpieczone zostały środki własne, po przystąpieniu do projektów i otrzymaniu promes na zaplanowane zadania, automatycznie wzrośnie kwota zadań inwestycyjnych.

Nie omieszkam dodać, iż największą naszą dumą w ostatnich trzech latach jest budowa Gminnego Żłobka w Mąkoszycach oraz Przedszkola w Kobylej Górze na łączną kwotę 4.000.000,00 zł. Czekaliśmy na to od dawna.

CO Z ZADŁUŻENIEM GMINY, W OSTATNIM RANKINGU GMINA KOBYLA GÓRA BYŁA NA PIERWSZYM MIEJSCU?

Planowane zadłużenie Gminy Kobyla Góra na koniec 2018 roku, zgodnie z uchwałą budżetową i Wieloletnią Prognozą Finansową kształtuje się na poziomie 30% i stanowi kwotę 6.950.042,00 zł.

Dla porównania podam kwotę zadłużenia na koniec 2014 roku kiedy Pan Wójt rozpoczął swoją kadencję, kształtowało się ono na poziomie 7.599.104,00 zł.

Jak widać planowane zadłużenie Gminy Kobyla Góra na koniec 2018 roku w stosunku do końca 2014 roku spadnie o 649.062,00 zł. Gmina Kobyla Góra od kiedy pamiętam realizuje sporo inwestycji co wiąże się czasem z tym, iż trzeba zaciągnąć kredyt. Co rocznie inwestycje stanowią około 20% wydatków. W innych gminach jest to średnio ok 10%. Ostanie lata dają nam szanse na skorzystanie z dofinansowań z budżetu Unii Europejskiej, więc staramy się pozyskiwać te środki.

Ponadto należy dodać a właściwie podkreślić, iż w przeciągu tych lat tzn. od 2015 roku łącznie z zaplanowanym 2018 Gmina Kobyla Góra wykona inwestycje na łączną kwotę 16.500.000,00 zł, to świadczy jedynie o tym, iż wykonujemy sporo zadań inwestycyjnych, pozyskujemy środki zewnętrzne a zadłużenie nie wzrasta a nawet spada.

Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej jest niezmiernie trudne, wymaga sporo zaangażowania, pracy oraz formalności.

Czasem środki te spływają dopiero w następnym roku budżetowym co zresztą doświadczyliśmy w ubiegłym roku. Realizowaliśmy 4 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3.967.803,00 zł, przy dofinansowaniu 1.214.130,00 zł były nimi: budowa drogi Kuźnica Myślniewska-Myślniew-Kobyla Góra, drogi w Kobylej Górze przy ulicy Pułaskiego, budowa Przedszkola w Kobylej Górze oraz budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż zalewu w Kobylej Górze. Organ dotujący ma 3 miesiące na zaakceptowanie wniosków o płatność, następnie przekazuje decyzję do Instytucji wypłacającej, która ma kolejne 3 miesiące na wypłatę tych pieniędzy. W związku z powyższym gmina musiała zaciągnąć kredyt na tą cześć w 2017 roku i spłaci go po otrzymaniu zwrotu środków z UE w 2018r. To naturalna kolej rzeczy.

Skarbnik Gminy Kobyla Góra

Ilona Bochyńska

fot. sxc.hu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl