Strona główna / Bez kategorii / Otrzymają dotację na remont dachu zabytkowego kościoła

Otrzymają dotację na remont dachu zabytkowego kościoła

100 tysięcy złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze na wymianę pokrycia dachowego na drewnianym w Myślniewie.

100 tysięcy złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kobylej Górze na wymianę pokrycia dachowego na drewnianym kościele filialnym z 1764 roku pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślniewie. Dotację przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ochrony zabytków.
Całkowity koszt realizacji tego zadania według szacunków beneficjenta wyniesie 145 tysięcy.
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, mogą udzielać: minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzki konserwator zabytków, a także organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa. Suma dotacji udzielonych przez poszczególne podmioty nie może przekroczyć wysokości 100% poniesionych nakładów, dlatego też podmioty udzielające dotacji zobowiązane są do informowania się o zakresie i wysokości udzielanych dotacji. Stąd też z pismem naczelnik Wydziału Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michaliny Romańskiej, informującym o przyznaniu dotacji dla kobylogórskiej parafii, zapoznał się Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie. www.powiatostrzeszowski.pl

fot. www.kobylagora.pl

5 komentarzy

  1. Super ! ??

  2. Jeden z wielu drewnianych kościołów znajdujących się na terenie Wielkopolski, a ten szczególnie jest mi bliski, ponieważ bywaliśmy tam latem na mszy św. Dobrze, że są przeznaczane środki finansowe na remontowanie tych zabytkowych obiektów sakralnych.

  3. Brawo 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl