Strona główna / Bez kategorii / Zakończono przebudowę drogi w Parzynowie

Zakończono przebudowę drogi w Parzynowie

W minionym tygodniu zakończono przebudowę drogi wewnętrznej we wsi Parzynów na długości blisko 180 metrów.
W ramach inwestycji zrealizowano:
– warstwę odsączającą o grubości 10cm na długości całego odcinka,
– podbudowę zasadniczą (jednowarstwowej) z kruszywa niezwiązanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20cm (od km 0+000 do 0+101,80) i 25cm (od km 101,80 do 0+179,02),
– nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4cm (od km 0+000 do 0+101,80) i 5cm (od km 101,80 do 0+179,02),
– pobocza z kruszywa łamanego 0-35mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm,
– zjazdy do posesji z kostki brukowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 o grubości 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 15cm,
– przebudowę przepustu,
– roboty wykończeniowe,
– oznakowanie pionowe drogi.
 Inwestycję zgodnie z zawartą umową zrealizowała firma  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CARBON” z Sycowa. Koszt inwestycji to 166.725,33zł w całości sfinansowany z budżetu Gminy Kobyla Góra.
źródło: UG Kobyla Góra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl