Strona główna / Bez kategorii / Projekt budżetu Kobylej Góry: rekordowa kwota na inwestycję

Projekt budżetu Kobylej Góry: rekordowa kwota na inwestycję

10 milionów złotych – to środki, które kobylogórski samorząd, zgodnie z zaproponowanym projektem budżetu na rok 2020, zamierza wydać na inwestycje.

Budżet gminy Kobyla Góra na rok 2020 przygotowany przez wójta Wiesława Berskiego i jego współpracowników ze skarbnik Iloną Bochyńską na czele, przewiduje dochody rzędu blisko 34 mln zł, zaś wydatki na poziomie 39 mln zł. Planowany deficyt w kwocie 5 mln 704 tys. zł ma zostać sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów (384 tys. zł) oraz wolnymi środkami (5 mln 320 tys. zł). Imponująca wydaje się być kwota 10 mln 657 tys. zł, jaką samorząd zamierza wydać na inwestycje. To rekordowa kwota w skali całego powiatu ostrzeszowskiego. Największą część z tej kwoty, bo aż ponad 7 mln zł planuje się przeznaczyć na drogi. 6 mln 892 tys. zł pochłonąć ma przebudowa drogi gminnej na odcinku Pisarzowice-Bałdowice- Słupia, środki na ten cel, w wysokości aż 80%, gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Za kwotę 127 tys. zł planuje się również rozbudowę z przebudową dróg gminnych w Kuźnicy Myślniewskiej, za 23 tys. zł wykonana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w Mąkoszycach. Sporą część środków, bo blisko 2,5 mln zł, wydanych ma zostać na rozpoczętą już w tym roku budowę sali przy szkole podstawowej w Parzynowie. W tym miejscu należy dodać, że również ta inwestycja realizowana jest w ramach pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych. Sytuacja wygląda podobniej jeśli chodzi o kolejną z inwestycji – budowę drugiego etapu ciągu pieszo-rowerowego przy zbiorniku Blewązka. Z zewnętrznymi pieniędzmi Kobyla Góra przystąpi również do budowy świetlicy wiejskiej w Mostkach (635 tys. zł). W projekcie zabezpieczono również środki na utworzenia tzw. funduszu sołeckiego, wstępnie na ten cel zadysponowano 340 tys. zł.

W 2020 roku gmina planuje wydać ponad 12 mln zł na oświatę i wychowanie, 10 mln zł pochłonąć mają wydatki związane z rodziną, 1,9 mln zł to kwota związana z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, a ponad 3 mln zł to nakłady, które planuje się wydać na administrację publiczną.

Oczywiście, ostateczna decyzja o tym, jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet należeć będzie do radnych. Sesja, podczas której pochylą się oni nad projektem, odbyć ma się pod koniec grudnia. RED

fot. sxc.hu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl