Strona główna / Bez kategorii / Budżet Kobylej Góry w pigułce

Budżet Kobylej Góry w pigułce

Prace nad samorządowymi planami finansowymi na 2020 r. zakończyły się. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku radni we wszystkich gminach powiatu ostrzeszowskiego uchwalili budżety. Jak sytuacja wygląda w Kobylej Górze?

KOBYLA GÓRA

Dochody: 33.949.008 zł

Wydatki: 39.656.642 zł

Deficyt: 5.704.634 zł

Wydatki na inwestycje: 10.657.685 zł

Planowane inwestycje: Ponad 7 mln zł planuje się przeznaczyć na drogi. 6 mln 892 tys. zł pochłonąć ma przebudowa drogi gminnej na odcinku Pisarzowice-Bałdowice-Słupia, środki na ten cel, w wysokości aż 80%, gmina pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych. Za kwotę 127 tys. zł planuje się również rozbudowę z przebudową dróg gminnych w Kuźnicy Myślniewskiej, za 23 tys. zł wykonana zostanie dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu w Mąkoszycach. Spora część środków, bo blisko 2,5 mln zł, wydanych ma zostać na rozpoczętą już w tym roku budowę sali przy Szkole Podstawowej w Parzynowie.

Inne wydatki: W 2020 roku gmina planuje wydać ponad 12 mln zł na oświatę i wychowanie, 10 mln zł pochłonąć mają wydatki związane z rodziną, 1,9 mln zł to kwota związana z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, a ponad 3 mln zł to nakłady, które wydane mają zostać na administrację publiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl