Strona główna / Bez kategorii / Zmiany w organizacji pracy starostwa

Zmiany w organizacji pracy starostwa

Komunikat Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy starostwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697), z dniem 18 maja 2020 roku wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie zmiany w organizacji pracy urzędu polegające na:
1) częściowym dopuszczeniu bezpośredniej obsługi interesantów, z zastrzeżeniem pkt. 3-5.
2) wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w tym dotyczących m.in:
– wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych,
– decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
– decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
– decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.
3) W sprawach tego wymagających – obsługa interesantów przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty!
4) WYDZIAŁ KOMUNIKACJI będzie obsługiwał wyłącznie interesantów umówionych poprzez systemy rezerwacji: stronę internetową lub telefonicznie.
5) W poczekalniach poszczególnych lokalizacji starostwa obowiązują limity przebywających: 1 osoba na 15 m kw.

Podstawową formą komunikacji ze starostwem nadal jest kontakt korespondencyjny: telefoniczny, listowny, e-mailowy, poprzez ePUAP, platformę Cyfrowego Urzędu.

Wnioski i podania można składać  w skrzynce podawczej (wejście od ul 21 Stycznia).

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej powiatu w zakładce Mam sprawę – druki do pobrania http://powiatostrzeszowski.pl/mam-sprawe-druki-do-pobrania/

Lech Janicki
Starosta Ostrzeszowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl