Strona główna / Bez kategorii / Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku

Pomimo trudnego czasu i wielu ograniczeń udało się nam w roku ubiegłym pomyślnie zrealizować wiele zadań. Rok 2020 był rokiem wielu kosztownych inwestycji, do najważniejszych z nich należały:

– kształtowanie przestrzeni publicznej Gminy Kobyla Góra poprzez utworzenie II części ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zbiornika retencyjnego Blewązka – zadanie z dofinansowaniem z PROW, całkowity koszt realizacji zadania to 259.478,48 zł, wysokość dofinansowania 165.106,00 zł,

rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej we wsi Mostki- zadanie z dofinansowaniem z PROW oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, całkowity koszt inwestycji to 561.105,00 zł, wysokość dofinansowania PROW 345.696,00 zł, RFIL 206.493,00 zł,

przebudowa budynku przy Placu Wiosny Ludów 25 w Kobylej Górze z przeznaczeniem na pomieszczenia Klubu Seniora „Senior+” i użyteczności publicznej-zadanie z dofinansowaniem w ramach Programu „ SENIOR+” oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, całkowity koszt realizacji zadani to 872.590,40 zł, wysokość dofinansowania w ramach Programu „ SENIOR+”-150.000,00 zł, RFIL – 551.574,70 zł,

budowa sali gimnastycznej w Parzynowie, zadanie z dofinansowaniem w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, całkowity koszt realizacji zadania – 2.586.400,85 zł, wysokość dofinansowania to 1.027.300,00 zł,

przebudowa drogi gminnej nr 843530P Pisarzowice- Bałdowice- Słupia, z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, całkowity koszt realizacji zadani to 5.325.856,13 zł,  wysokość dofinansowania to 3.921.234,00 zł

budowa- rozbudowa z przebudową dróg gminnych nr 843569P oraz 843553P w miejscowości Kuźnica Myślniewska, całkowity koszt realizacji zadania: 1.045.289,78 zł, w tym: I etap –  320.120,98 zł, II etap – 725.168,80 zł, zadanie z dofinansowaniem w ramach budżetu Województwa Wielkopolskiego 92.250,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 183.135,50 zł,

przebudowa przepustu w drodze gminnej nr 843582P Mąkoszyce – Marcinki od drogi powiatowej nr 5614P do drogi gminnej nr 843534P, całkowity koszt realizacji zadania to 293.362,80 zł,  zadanie z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 270.083,80 zł,

budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół dla celów rekreacyjnych, całkowity koszt realizacji zadania: 86.988,99 zł, zadanie dofinansowane w ramach X edycji konkursu,,Pięknieje wielkopolska wieś”, wysokość dofinansowania: 29.931,00 zł,

budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej i boiska przy Osiedlu Zalesie, całkowity koszt realizacji zadania: 86.077,00 zł, zadanie dofinansowane w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, wysokość dofinansowania: 28.387,00 zł

demontaż i bezpieczne usunięcie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Kobyla Góra, całkowity koszt zadania: 75.718,76 zł, zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 63.000,00 zł,

zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach programu „Zdalna Szkoła”, całkowity koszt zadania: 134.390,00 zł, zadanie w całości dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Źródło: Urząd Gminy Kobyla Góra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl