Strona główna / Bez kategorii / Ponad milion złotych na asymilację uchodźców z Ukrainy

Ponad milion złotych na asymilację uchodźców z Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie pozyskał ponad 1.100 tysięcy złotych w ramach konkursu ofert „Razem możemy więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022–2023”. Pieniądze posłużą wszechstronnemu wspieraniu 80-osobowej grupy Ukraińców zamieszkujących aktualnie w gminach Grabów nad Prosną i Kobyla Góra.

Konkurs organizowany był przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wnioski złożyło 800 oferentów, z których jedynie 115 (w tym 4 powiatowe urzędy pracy) znalazło się na liście beneficjentów. Jednym z nich jest właśnie ostrzeszowski pośredniak.

Przygotował projekt wniosku dotyczący nie stricte aktywizacji zawodowej, ale szerszej aktywizacji społecznej tych ludziwyjaśnia dyrektor Ewa Rycerska. Żeby Ukraińcy asymilowali się do naszej wspólnoty lokalnej, żeby mogli podjąć naukę języka polskiego, aby dzieci miały zapewnioną odpowiednią opiekę edukacyjną, pomoc prawną i psychologiczną. Jest to więc projekt wieloaspektowy.

Projektem objęci zostaną Ukraińcy zamieszkujący aktualnie w gminach Grabów i Kobyla Góra.

Akurat te dwie gminy zadeklarowały chęć udziału w projekcie w związku z dużą liczbą uchodźców, którzy się osiedlali na ich terenach – wyjaśnia E. Rycerska. Skala potrzeb była w tych dwóch gminach największa.

Powiatowy Urząd Pracy będzie pełnił rolę koordynatora działań podejmowanych przez samorządy. Niestety, dotychczasowe koszty poniesione przez nie na wsparcie uchodźców zza wschodniej granicy nie zostaną w ramach projektu zrekompensowane.

Wszystkie gminy na naszym terenie poniosły dosyć sporą część kosztów związanych z pierwszą falą pomocy uchodźcom, dotyczących m.in. zakwaterowania, pomocy prawnej, psychologicznej. Te koszty zostały już przez gminy poniesione, natomiast projekt będzie dotyczył wydatków, które będą miały miejsce od 1 sierpnia do końca tego roku, jak również cały rok 2023 – zapowiada dyrektor PUP.

W założeniu uczestnikami projektu mają być osoby zamierzające związać się z naszym krajem na dłużej.

Część osób powróciła na teren Ukrainy, a został niewielki odsetek w porównaniu z pierwszym etapem ludzi, którzy planują przedłużyć pobyt, może nawet do kilku lat czy nawet na stałe. Chcieliby się zasymilować, podjąć pracę, skończyć szkołę – dodaje E. Rycerska.

Co ważne, jest to oferta nie tylko dla Ukraińców, którzy dotarli do naszego kraju od 24 lutego, ale również wcześniej. Aktualnie w ewidencji PUP w Ostrzeszowie jest 25 uchodźców, większość stanowią kobiety. Mogą oni korzystać z całego szeregu instrumentów wsparcia. ŁŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl