Strona główna / Powiat / Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie ostrzeszowskim

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie ostrzeszowskim

1 stycznia 2016 roku w powiecie ostrzeszowskim uruchomione zostaną dwa punkty nieodplatnej pomocy prawnej – zgodnie z zapisami ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Pierwszy z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu zlokalizowany bedzie w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, w budynku A, ul 21-Stycznia 2, I piętro pokój nr 35, tel. 62 732-00-19

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:

Adwokat i radcy prawni przyjmują naprzemiennie co drugi tydzień zgodnie z harmonogramem rocznym.

adwokat Witold Gabryś:

poniedziałki i piątki od 11:30 do 15:30

radca prawny Małgorzata Dubis-Łępa:

poniedziałki i wtorki od 11:30 do 15:30

radca prawny Radosław Cegła

środy:      7:00 – 11:00

czwartki:  11:30 – 15:30

piątki:      11:30 – 15:30

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) punkt nie będzie czynny.

Drugi punkt zorganizowany zostanie w dwóch lokalizacjach: w Grabowie nad Prosną oraz w Mikstacie.

– Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22

– Mikstat, ul Kościuszki 4

W tym celu zawarto stosowne porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym
i wolontariacie.

Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi Młodzieży Wiejskiej
z siedzibą w Warszawie: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6/6, numer KRS 0000179144.

W punkcie tym nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez prawnika – osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy tj. osobę, która:

a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)  korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)    nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:

poniedziałki: od godz. 8:00 do 12:00, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS, ul. Kaliska 22,

wtorki:         od godz. 8:00 do 12:00, Mikstat, lokal ul. Kościuszki 4,

środy:          od godz. 8:00 do 12:00, Mikstat, lokal ul. Kościuszki 4,

czwartki:     od godz. 8:00 do 12:00, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS, ul. Kaliska 22,

piątki:         od godz. 8:00 do 12:00, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS, ul. Kaliska 22.

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym święta państwowe) punkt nie będzie czynny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl