Strona główna / Okolice / Sołectwo Bałdowice / TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WICEMARSZAŁKA

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WICEMARSZAŁKA

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO KRZYSZTOFA GRABOWSKIEGO 

1. ORGANIZATOR: Komitet Organizacyjny Dni Kobylej Góry.

2. CEL ZAWODÓW: popularyzacja piłki nożnej; aktywny wypoczynek.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 2.07.2016 sobota godz. 9:00,
zbiórka ekip o godzinie 8:45 (rozgrywki odbywać się będą na obiekcie Orlik przy ulicy
K.Tetmajera w Kobylej Górze).

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: w rozgrywkach występować będą drużyny zaproszone przez
organizatora; drużyna składa się maksymalnie z 14 zawodników (7 zawodników gra
i maksymalnie 7 rezerwowych);

5. SYSTEM ROZGRYWEK: w przypadku większej liczby niż 5 zespołów obowiązuje
system gry z podziałem na dwie grupy; awans z grupy wywalczą dwie ekipy, które następnie
grają mecze półfinałowe z przedstawicielami drugiej grupy; zwycięzcy półfinałów awansują do
finału rozgrywek; zespoły, które przegrały mecze półfinałowe rozegrają mecz o trzecie miejsce;
jeśli w rozgrywkach zagra 5 lub mniejsza liczba zespołów wówczas obowiązuje system gry
każdy z każdym;

6. PUNKTACJA
– Obowiązuje standardowa punktacja: 3 pkt. za zwycięstwo, 1 pkt. za remis, w przypadku
porażki 0 pkt.
– O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
a) Liczba zdobytych punktów.
b) Bezpośrednie mecze między zainteresowanymi drużynami.
c) Różnica pomiędzy bramkami strzelonymi a straconymi.
d) Liczba strzelonych bramek (większa liczba strzelonych bramek).
– W przypadku trzech drużyn posiadających tę samą ilość punktów o kolejności decyduje
dodatkowa tabelka uwzględniając tylko mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
– w przypadku zakończenia meczu wynikiem remisowym, w meczach decydujących o miejscach
w rozgrywkach o zwycięstwie decydują rzuty karne – 3 rzuty karne.

7. SPRAWY DYSCYPLINARNE: sprawy sporne rozstrzygają: organizator oraz sędziowie.

8. WARUNKI TECHNICZNE: mecze odbywać się będą na jednym boisku typu orlik.

9. PRZEPISY GRY: mecze sędziuje dwóch sędziów; czas trwania meczu 2 x 15 min.(5 minutowe
przerwy); w trakcie meczu w drużynie występuje 6 zawodników w polu + bramkarz (zmiany
„hokejowe”); zakazuje się używania „wślizgów”; sędziowie mogą ukarać zawodnika poprzez
odesłanie poza boisko na czas 1 bądź 2 min w zależności od przewinienia oraz całkowite
usunięcie zawodnika w przypadku poważnego naruszenia przepisów gry; jeżeli dojdzie do bójki
pomiędzy zawodnikami, to zostają oni zdyskwalifikowani do końca rozgrywek, jeżeli dojdzie do
bójki pomiędzy drużynami, to zostają one wykluczone z rozgrywek; nie obowiązują przepisy
dotyczące pozycji spalonej; wznowienie gry z autu odbywa się z podłoża.
10. NAGRODY: miejsca I-III – puchar ; wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy;
statuetka dla najlepszego strzelca rozgrywek.
11. SPRAWY KOŃCOWE: organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów;
w przypadku niestosowania się drużyny lub jednego z zawodników drużyny do zasad zawartych
w regulaminie, organizatorzy mają prawo do weryfikacji wyniku meczu jako walkower, bądź
dyskwalifikacji drużyny; zgłaszając się do rozgrywek, drużyna automatycznie akceptuje
wszystkie warunki tego regulaminu; za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora,
organizator nie ponosi odpowiedzialności; za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione
organizator nie odpowiada; w przypadku odniesienia kontuzji zawodnicy nie mogą wnosić
roszczeń w stosunku do organizatora; w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje
organizator; organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
Regulaminu.

12. KONTAKT
Informacje dot. rozgrywek można uzyskać pod nr telefonu: 607-565-475 p. Paweł Rybczyński.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl