Strona główna / Bez kategorii / GARŚĆ WIEŚCI Z RYNKU PRACY

GARŚĆ WIEŚCI Z RYNKU PRACY

O planowanych działaniach na rynku pracy w 2017 roku mówiła podczas konferencji prasowej, mającej miejsce 13 stycznia w Starostwie Powiatowym, dyrektor PUP w Ostrzeszowie Ewa Rycerska. Poruszone zostały także kwestie bezrobocia oraz zatrudniania cudzoziemców.

1326 – to liczba osób bezrobotnych w powiecie ostrzeszowskim, stan na koniec 2016 roku. Stopa bezrobocia plasuje się na poziomie 5,4 procenta. – Były lata, gdzie te bezrobocie było u nas niższe, bo między innymi 2008 rok, mieliśmy stopę bezrobocia 4,6 %. Liczba bezrobotnych na terenie powiatu wynosiła 900 osób, ale później jest taka sytuacja, że nagle to się wszystko zmienia. Nie możemy się kierować tym, że bezrobocie będzie już stałe, że ono będzie nam spadać, bo wystarczy jakaś ciężka sytuacja i ono pomału zaczyna wzrastać – informowała Rycerska.

Formy wsparcia, na jakie w tym roku będą mogli liczyć zarejestrowani w ostrzeszowskim pośredniaku, a także pracodawcy, to między innymi szkolenia, staże, prace interwencyjne, studia podyplomowe, bon stażowy, roboty publiczne, bon na zasiedlenie czy dofinansowanie na pokrycie kosztów pracodawcy zatrudnienia osoby do 30 roku życia. Ostatnia z wymienionych form w roku ubiegłym cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. – Przy minimalnym wynagrodzeniu ta kwota podstawowa to będzie to 1750 złotych plus składki, natomiast przy kwocie, którą oferuje pracodawca powyżej 2250 złotych, refundacja będzie opiewała na kwotę 2000 zł. Wymogiem jest to, że pracodawca musi utrzymać zatrudnienie osoby młodej przez okres 2 lat, natomiast przez okres 12 miesięcy ma miejsce refundacja ze środków funduszu – mówiła dyrektor PUP.

O ile z początkiem roku ofert, w szczególności stażowych i szkoleniowych, nie pojawi się zbyt wiele, to około maja bezrobotni mogą liczyć na spore wsparcie. Śladem lat ubiegłych o pomoc będą mogły również ubiegać się osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia.

Realizując swoje zadania i cele urząd pracy w tym roku zamierza w dużej mierze kierować się efektywnością zatrudnieniową. Środki uruchamiane będą wyłącznie dla tych pracodawców, którzy gwarantują zatrudnienie bezrobotnego. – Mija się z celem kierować pieniądze tam, gdzie ta efektywność po prostu jest niezachowywana i w związku z tym nasze wszelkie działania będą ukierunkowane na realizację form, które gwarantują zatrudnienie osoby bezrobotnej – zaznaczała Rycerska.

Podczas konferencji odniesiono się także do tematu zatrudniania cudzoziemców. Szacuje się, że w roku ubiegłym na terenie naszego powiatu mogło przebywać około 1500 osób z zagranicy. Największa ich część to obywatele Ukrainy. Niemniej jednak, były to także osoby z Mołdawii, Rosji, a nawet z Gruzji. Jak podkreślała dyrektor, zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców jest coraz większe. Od początku roku do ubiegłego czwartku do PUP zgłoszonych zostało już 86 oświadczeń pracodawców, w których deklarują zamiar powierzenia pracy osobom z zagranicy. Dominuje tutaj przede wszystkim branża związana z przetwórstwem drobiu. Nie brakuje także ofert pracy przy obsłudze palet czy dla budowlańców. Zauważalne też jest duże zapotrzebowanie na szwaczki.

Kluczową rolę w kwestii zatrudniania cudzoziemców oczywiście odgrywają koszty, które niewątpliwie kuszą pracodawców. Niemniej jednak bez względu na to, czy zatrudniają obcokrajowca czy też nie, podstawowe formy zatrudnieniowe muszą zostać zachowane. Oznacza to m. in., że zatrudniając cudzoziemca również obowiązuje zasada minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli chodzi o rynek pracy warto również wspomnieć o targach pracy, które odbędą się już 9 marca w hali przy Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie. – Od godziny 10 do 13 zapraszamy wszystkich wystawców, wszystkie osoby zainteresowane, pracodawców, którzy chcieliby swoje stoiska otworzyć w ramach targów. Na naszej stronie internetowej można wypełniać karty zgłoszeniowe – zachęcała Ewa Rycerska.

KK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl