Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / SPOKOJNY SEN KOBYLOGÓRSKICH NAUCZYCIELI

SPOKOJNY SEN KOBYLOGÓRSKICH NAUCZYCIELI

Podczas minionej sesji Rady Gminy w Kobylej Górze, która odbyła się w piątek (17 marca) radni dopytywali, czy w związku ze zmianami w systemie oświaty będą zwalniani nauczyciele uczący w gimnazjum. Okazuje się, że ci mogą spać spokojnie – będą mieli pracę, choć nie będą mieli nadgodzin. A co z dziećmi spoza danych obwodów? Czy będą mogły uczęszczać do wybranych przez siebie szkół?

O redukcję etatów nauczycieli pytał, przy okazji podejmowanych uchwał dotyczących reorganizacji gminnej oświaty, radny Henryk Kwiatkowski. Wszelkie wątpliwości rozwiała dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury Fizycznej Karolina Hodyjas-Małowiejska. – Naszym celem było znalezienie pracy dla wszystkich nauczycieli gimnazjum – podkreślała. – Redukcja będzie polegała na tym, że nauczyciele, którzy do tej pory mieli nadgodziny, teraz nie będą mieli ich tyle, ponieważ godziny będziemy oddawać innym nauczycielom. W Mąkoszycach i w Parzynowie potrzebujemy specjalistów, w szkole w Kobylej Górze również, bo nie było teraz w szkołach podstawowych takich przedmiotów, jak fizyka, chemia czy geografia, bo te przedmioty były dopiero w gimnazjum. Więc tym samym będą ci nauczyciele zatrudniani w tych szkołach. Będziemy mieli takie sytuacje, że będzie jeden nauczyciel w dwóch szkołach. Nie będziemy z zewnątrz zdobywać kolejnych osób, będziemy się starali tym zasobem, który posiadamy, tak żeby jak najwięcej osób miało pracę. Bez nadgodzin, ale by miały pracę – wyjaśniała K. Hodyjas-Małowiejska.

Jak mówiła, taki jest plan. Przygotowywane są już odpowiednie procedury i zespół oświaty bazuje na wiadomościach od dyrektorów placówek, którzy mają zgłosić, na ile jeszcze godzin potrzebni są nauczyciele danego przedmiotu, by gmina wiedziała, jak może manewrować kadrą, unikając tym samym zwolnień. Radny jednak nie odpuszczał i żądał konkretnej odpowiedzi. – Będą zwolnienia czy nie?

Kierownik zespołu oświaty wspólnie z zastępcą wójta zgodnie stwierdzili, że nie. – Staraliśmy się zrobić w taki sposób, żeby uratować wszystkich nauczycieli w gminie – odparł Grzegorz Kryjom.

Pierwszeństwo przyjęcia dla dzieci z danego obwodu

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 r. Uchwała po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty określa plan sieci szkół prowadzonych na terenie gminy Kobyla Góra, a także granice ich obwodów.

Tego dnia podjęto również uchwałę w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem placówki. Większe szanse na przyjęcie do szkoły mają dzieci, które zamieszkują w danym obwodzie, czy też rodzeństwo ucznia, który uczęszcza już do danej placówki. W tym punkcie nie zabrakło jednak dyskusji. Radni spoza Kobylej Góry nie ukrywali, że spora część dzieci z Mostek, mimo tego że należą do obwodu szkoły w Parzynowie, uczęszcza do szkoły w Kobylej Górze. Tak jest też z najmłodszymi z Ignacowa, o czym wspominał przewodniczący rady Andrzej Jakóbczak. – Czy dzieci będą miały nadal możliwość uczęszczania do szkoły w Kobylej Górze, czy się zaostrzyły jakieś kryteria? – dopytywał.

Jak się okazuje, dzieci z obwodu szkoły w Parzynowie nadal maja szansę uczęszczania do szkoły w Kobylej Górze, wystarczy że ich rodzeństwo już do niej chodzi, czy też rodzice pracują blisko placówki – za to dziecko dostaje dodatkowe punkty rekrutacyjne. – Nam chodzi o to, aby mieć jak najwięcej osób w każdej szkole, ale jeżeli jest taka sytuacja, że załóżmy klasa pierwsza będzie miała 25 osób i to jedno dziecko z Ignacowa spowoduje, że trzeba będzie otworzyć drugi oddział w klasie pierwszej, to wtedy dyrektor będzie decydował, czy jest jeszcze miejsce, czy też nie ma miejsca. W pierwszej kolejności zapełniamy dziećmi z obwodu danej szkoły. Jeszcze nie było takiej sytuacji, bo my walczymy o każde dzieci, a w Parzynowie to nawet walczymy o dzieci z innych gmin – uspokajała radnych dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury Fizycznej w Kobylej Górze.

MaG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl