Strona główna / Bez kategorii / Młodym kierowcom ku przestrodze!

Młodym kierowcom ku przestrodze!

Europejski dzień bez ofiar śmiertelnych na drogach – EDWARD wypada 21 września br. W związku z tym Wielkopolska Policja prowadzi działania informacyjno-prewencyjne ukierunkowane na zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych. Jak wynika z analiz zdarzeń drogowych, bardzo często sprawcami wypadków są młodzi kierowcy, którym towarzyszy brak doświadczenia i wyobraźni, brawura oraz chęć zaimponowania innym.

 

 KIEDY COFA SIĘ UPRAWNIENIA „MŁODYM KIEROWCOM”?

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 – tekst jednolity):

„art. 140.1. Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta  w razie:

3) przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego: decyzja o cofnięciu uprawnienia wydawana jest na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji:

3a) stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy popełnił:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń

– przy czym decyzja o cofnięciu uprawnienia jest wydawana na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji

Cytowany art. 140.1.3a) wprowadził dodatkowo obwarowania dla młodych stażem kierowców. Podstawę do zastosowania tego przepisu, przy zachowaniu warunku dwuletniego okresu od wydania pierwszego prawa jazdy, stanowią tylko te naruszenia, których dana osoba dopuściła się po dniu 17 maja 2015r.

Uzupełnieniem tej normy jest art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h (podstawa do zatrzymania prawa jazdy takiemu niezdyscyplinowanemu „młodemu kierowcy”).

Podstawę zatrzymania prawa jazdy w tym przypadku stanowią wyłącznie naruszenia wprowadzone do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
a podstawę typowania takich kierowców stanowią wpisy w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego dotyczące przede wszystkim naruszeń kodami A01 do A03, A05 i A06 oraz E01 do E03.

A01 – Popełnienie przestępstwa drogowego

A02 – Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa

A03 – Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

A05 – Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod  wpływem środka odurzającego

A06 – Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu  drogowego

E01 – Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

E02 – Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h

E03 – Przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h

 

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu/IL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl