Strona główna / Bez kategorii / Wizyta wicewojewody w Kobylej Górze

Wizyta wicewojewody w Kobylej Górze

Na zaproszenie starosty Lecha Janickiego, 6 lutego do Ostrzeszowa przybyła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Wojewoda spotkała się z samorządowcami, odwiedziła Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia oraz Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze oraz jego oddział w Myślniewie. Na zakończenie M. Maląg spotkała się z dziennikarzami.

W pierwszej części wizyty w powiecie ostrzeszowskim Marlena Maląg spotkała się z wójtami i burmistrzami oraz samorządem powiatowym. Rozmawiano o bieżących sprawach z zakresu administracji rządowej i samorządowej. Uczestnicy spotkania dzielili się swoimi spostrzeżeniami, podkreślano między innymi, że powiecie ostrzeszowskim nie było problemów z wdrożeniem programu 500+. Wśród poruszanych przez samorządowców zagadnień znalazły się między innymi problemy ze smogiem, których gminy nie są w stanie rozwiązać same, bez rozwiązań centralnych. W dyskusji pojawił się także temat dróg, oraz Wód Polskich. Starosta Lech Janicki ubolewał, że drogi powiatowe są praktycznie odcięte od możliwości pozyskiwania środków – żaden program nie daje im szans (kryteria konkursowe zupełnie nie przystają do realiów powiatowych); Lech Janicki sugerował, że należałoby uprościć procedury pozyskiwania środków na drogi.
Podczas wizyty w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia dyskutowano nad największym problemem, który dotyka szpitali w całej Polsce, a mianowicie braków kadrowych. Rozwiązaniem problemu choć w części, zdaniem gospodarzy byłoby uproszczenie procedur nostryfikacji dyplomów lekarskich, by otworzyć się na przyjęcie lekarzy zza wschodniej granicy.
Prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Marek Nowiński przedstawił kwestie bieżącej działalności ostrzeszowskiego szpitala oraz omówił sprawy związane z rozbudową i rozwojem placówki.
Trzecim elementem wizyty w powiecie ostrzeszowskim było spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze. Marlena Maląg zapoznała się z warunkami funkcjonowania DPS oraz z problemami związanymi z koniecznością spełnienia przez placówkę obecnych wymogów przeciwpożarowych – w budynku głównym należy wybudować klatkę schodową, ponieważ zbyt długie korytarze mogłyby utrudnić ewentualną ewakuację mieszkańców. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie – szacuje się, że potrzeba na nie około 100 tysięcy złotych, co stanowi olbrzymie obciążenie dla budżetu DPS-u. Z wicewojewodą rozmawiano o możliwościach pozyskania dodatkowych środków na konieczne inwestycje; istotnym elementem rozmów były bardzo niskie płace pracowników Domu.
Marlena Maląg obejrzała budynek główny DPS, pawilon oraz dom w Myślniewie. Była pod wrażeniem wysokiego standardu oraz prawdziwie domowej atmosfery panującej w placówce.
Na zakończenie wizyty wojewoda spotkała się z dziennikarzami na krótkiej konferencji prasowej.

Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl