Strona główna / Powiat / Zmiana organizacji ruchu w Ostrzeszowie

Zmiana organizacji ruchu w Ostrzeszowie

W związku z wnioskami mieszkańców o wprowadzenie jednoznacznych i równych dla wszystkich zasad poruszania się w centrum Ostrzeszowa, informujemy, że z dniem 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek) obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Wprowadzane zmiany zostały wypracowane w drodze kompromisu, dyskusji i uzgodnień z udziałem przedstawicieli Miasta i Gminy Ostrzeszów, Straży Miejskiej Ostrzeszów, Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie oraz Komisji ds. Zarządzania Ruchem przy Staroście Ostrzeszowskim. Celem zmian jest czytelne i jednoznaczne określenie zasad poruszania się pojazdów w centrum Ostrzeszowa, w szczególności zasad wjazdu i postoju na Rynku.
Najważniejsze zmiany w organizacji ruchu to:
1. Wprowadzenie możliwości wjazdu i postoju na Rynku w godzinach porannych, od godz. 8.00 do godz. 10.00 oraz w godzinach popołudniowych od godz. 16.00 do godz. 18.00. Wjazd na Rynek będzie możliwy w tym czasie tylko od ul. Gen. Sikorskiego oraz od ul. Powstańców Wielkopolskich.

2. Wyłączenie możliwości wjazdu i postoju na Rynku poza w/w godzinami. Zakaz wjazdu nie będzie dotyczył:
– pojazdów służb miejskich (straży pożarnej, policji, pogotowia ratunkowego oraz przedsiębiorstw: oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i dróg, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp.)
– rowerzystów
– dojazdu na uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego
– niedziel i dni świątecznych
Wszystkich uczestników ruchu prosimy o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie, nową organizację ruchu oraz o zachowanie należytej ostrożności.

Kliknij mapkę, aby powiększyć:

Mapa rynku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl