Strona główna / Okolice / Sołectwo Ignaców / Ogłoszenie – dzierżawa części nieruchomości w Ignacowie

Ogłoszenie – dzierżawa części nieruchomości w Ignacowie

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie:

art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości gruntowej oraz pomieszczenia, przeznaczone pod dzierżawę w trybie bezprzetargowym. Część nieruchomości położona w Ignacowie, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 69/2 o pow. 6,76 m2, zapisana w księdze wieczystej nr KZ10/00037480/8 przeznaczona w planie miejscowym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pomieszczenie o pow. 14,00m2 położone jest w budynku komunalny w Ignacowie nr 29. na działce ewidencyjnej nr 69/2 w Ignacowie.

Okres dzierżawy: od 08.05.2017 r. do 31.03.2020 r.

Cel dzierżawy: działalność służbowa Policji-urządzenia radiowej łączności.

Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 77,-zł brutto.

Czynsz będzie płatny w terminie do: 30-go każdego miesiąca i począwszy od 2018 r. będzie waloryzowany w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez prezesa GUS.

Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl