Strona główna / Okolice / Sołectwo Kobyla Góra / Kolejne dofinansowanie tym razem na drogi

Kolejne dofinansowanie tym razem na drogi

Zarząd Województwa Wielkopolskiego  14 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru wpłynęło ponad  350 wniosków. Umowy zostaną zawarte z Wnioskodawcami, których operacje mieszczą się w dostępnym limicie środków dla województwa wielkopolskiego, wynoszącym 30 mln euro.  Planowany termin podpisania umów został wyznaczony na drugą połowę sierpnia 2016 r. Dostępny limit środków zostanie ustalony wg kursu wymiany złotego do euro, wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w przedostatnim dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zostanie zaciągnięte zobowiązanie. Wg stanu na lipiec 2016 r. dostępny limit pozwala na zawarcie około 150 umów, natomiast ostateczna liczba wnioskodawców, z którymi zostaną podpisane umowy zostanie ustalona na początku sierpnia br.

Aby otrzymać  dofinansowania należało uzyskać ogólnie min. 9 punktów w kryterium krajowym i regionalnym. W niektórych przypadkach gminy nie miały wpływu na ilość punktów z racji np. wskaźnika bezrobocia w powiecie, które jest niższe niż w kraju.

Gmina Kobyla Góra złożyła pięć wniosków o dofinansowanie na drogi gminne, które uzyskały min. 9 punktów.  W wyniku weryfikacji dwie drogi uzyskały minimalną  ilość punktów: jest to droga na ul. Konopnickiej i Tetmajera. Kolejne dwie drogi uzyskały 11-12 punktów i te drogi uzyskały dofinansowanie. Jest to droga na ul. Pułaskiego (razem z chodnikiem), a wnioskowana kwota o dofinansowanie to 252 838,00 zł. Druga  droga biegnie przez 3 miejscowości ( od cmentarza w Myślniewie ) Kobylą Górę, Myślniew i Kuźnicę Myślniewską,  kwota wnioskowana to 1 320 616,00 zł.

Wcześniej, w tym roku gmina otrzymała  dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę  w obrębie Ignaców – Marcinki – Parzynów w kwocie 123.000zł oraz uchwałą sejmiku województwa wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016 r.  kwoty 58.000zł.

Jak podkreśla Wójt Gminy Pan Wiesław Berski przy takim stopniu dofinansowania infrastruktura drogowa w gminie zostanie zwiększona i ulepszona dla mieszkańców i użytkowników oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach w gminie.

W tym miejscu kolejne podziękowania należą się Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego Panu Krzysztofowi Grabowskiemu, który wspiera każdą dziedzinę rozwoju naszej gminy. Zaangażowanie i współpraca z Panem Marszałkiem przyczyniają się do tego, iż nasza gmina jest atrakcyjna turystycznie i przyjazna dla rozwoju przedsiębiorców i inwestorów.

źródło: kobyla-gora.pl

Jeden komentarz

  1. Czy z tego programu bedzie wyremontowana droga Mostki -Parzynow doczekamy sie jej? wnioskuje w tej sprawie co roku (5 lat )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl