Strona główna / Okolice / Sołectwo Bierzów / Pięknieje wielkopolska wieś
Sala w Ligocie

Pięknieje wielkopolska wieś

Ligota, Ignaców i Bierzów to właśnie te trzy miejscowości zostały w tym roku zgłoszone przez gminę Kobyla Góra do programu mającego na celu wspieranie mieszkańców, którym zależy na rozwoju swoich miejscowości.

Z początkiem 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił VII edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, którego głównym celem jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi. Termin składania wniosków minął 6 marca, z kolei termin realizacji projektów to 31 październik.

Gminy mają o co walczyć, bo wysokość dotacji ma wynosić nie mniej, niż 10 tys. zł i nie więcej, niż 30 tys. zł dla pojedynczego projektu. Jeśli projekt zostanie zakwalifikowany to sfinansowane zostanie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Patrząc jednak na fakt, że gmina ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie projektów, to jednorazowo jednostka samorządu może zgarnąć pulę nawet 90 tys. zł dla trzech sołectw w gminie.

Przedmiotem dofinansowania może być zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprawiające estetykę miejscowości, zachowanie, odtwarzanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego lub krajobrazowego oraz tradycji społeczności lokalnych. Z kolei dofinansowaniem nie mogą zostać objęte projekty polegające na budowie, modernizacji lub remoncie dróg oraz chodników i ścieżek rowerowych w ciągach pasów drogowych. Środki nie mogą być również przeznaczone na organizację popularnych w środowiskach wiejskich dożynek.

Podobnie jak w roku ubiegłym gmina Kobyla Góra zgłosiła trzy projekty do programu ,,Pięknieje wielkopolska wieś”. W tym roku o dofinansowanie walczą sołectwa Bierzów, Ignaców i Ligota. Ich projekty dotyczą zagospodarowania terenów przy salach wiejskich w poszczególnych sołectwach. – Te grupy odnowy wsi, które musiały być utworzone, ustalają wspólnie z mieszkańcami, na co by chcieli te wnioski złożyć. Tym bardziej, że część kwoty jest też przeznaczana z funduszu sołeckiego – wyjaśnia wójt Wiesław Berski. – Mamy dobre projekty, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ustaliliśmy kiedyś, że po 10 tys. będziemy do każdego sołectwa do tych projektów dokładali, żeby miały możliwość. Teraz jednak wychodzi tak, że jeśli dołożymy kilka tysięcy więcej, to dostaną jeden dodatkowy punkt (…). W sumie wyjdzie po niecałe 15 tys. na każde sołectwo, ale jeśli my im dołożymy tyle z budżetu, to o kolejny punkt mogą się starać. Nie wiem, czy wszystkie trzy sołectwa mają na tyle szansę, ale żeby chociaż to jedno udało się zdobyć – dodaje włodarz.

Przypomnijmy, w zeszłym roku z gminy Kobyla Góra w konkursie startowały sołectwa Parzynów, Bałdowice oraz Mąkoszyce. Była to jedyna gmina w Wielkopolsce, która otrzymała dofinansowane na wszystkie trzy zgłoszone projekty.

Teraz pozostaje pytanie, czy podobne szczęście dopisze i w tym roku. Jak informuje wójt W. Berski, o tym, czy projekty zostały przyjęte, będzie wiadomo w kwietniu. Wtedy poinformujemy też o szczegółach zaplanowanych inwestycji. Póki co mieszkańcy muszą trzymać kciuki, aby zgłoszone pomysły mogły zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

MaG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kobylagorainfo.pl

kobylagorainfo.pl